Zarząd STN GUMed / Board of the SSS MUG

StartZarząd STN GUMed / Board of...
Rozwiń

18 grudnia 2019 roku odbyło się Walne Zgromadzenie STN GUMed
Podczas spotkania, Walne Zgromadzenie wybrało Zarząd STN GUMed na Rok Akademicki 2019/2020.
Podczas posiedzenia Zarządu STN GUMed w dniu 20.12.2019 na drodze głosowania ustalono następujące funkcje:

Alicja Weiszewska, kierunek lekarski VI rok – Przewodnicząca Zarządu STN GUMed
Agata Knurowska, kierunek lekarski VI rok – Wiceprzewodnicząca Zarządu STN GUMed
Szymon Zdanowski, kierunek lekarski VI rok – Wiceprzewodniczący Zarządu STN GUMed
Mikołaj Młyński, kierunek lekarski IV rok – Sekretarz Zarządu STN GUMed
Adrian Perdyan, kierunek lekarski V rok – Członek Zarządu STN GUMed
Damian Palus, kierunek lekarski VI rok – Członek Zarządu STN GUMed
Konrad Gądek, kierunek lekarski VI rok – Członek Zarządu STN GUMed


Board of the Student Scientific Society of the MUG:

p=. Alicja Weiszewska, medicine 6th year – Chair of the Board of SSS MUG
Agata Knurowska, medicine 6th year – Vice-chair of the Board of SSS MUG
Szymon Zdanowski, medicine 6th year – Vice-chair of the Board of SSS MUG
Mikołaj Młyński, medicine 4th year – Secretary of the Board of SSS MUG
Adrian Perdyan, medicine 5th year – Member of the Board of SSS MUG
Damian Palus, medicine 6th year – Member of the Board of SSS MUG
Konrad Gądek, medicine 6th year – Member of the Board of SSS MUG

Zarząd STN 2019/2020. fot. P. Sudara
Zarząd STN 2019/2020. fot. P. Sudara