Zarząd STN GUMed / Board of the SSS MUG

StartZarząd STN GUMed / Board of...
Rozwiń

8 czerwca 2020 roku odbyło się Walne Zgromadzenie STN GUMed w formie zdalnej
Podczas spotkania, Walne Zgromadzenie wybrało Zarząd STN GUMed na Rok Akademicki 2020/2021.
Podczas posiedzenia Zarządu STN GUMed w dniu 14.06.2020 na drodze głosowania ustalono następujące funkcje:

Mikołaj Młyński, kierunek lekarski IV rok – Przewodniczący Zarządu STN GUMed
Mikołaj Wilkanowski, kierunek lekarski V rok – Wiceprzewodniczący Zarządu STN GUMed
Adrian Perdyan, kierunek lekarski V rok – Wiceprzewodniczący Zarządu STN GUMed
Małgorzata Styczewska, kierunek lekarski IV rok – Sekretarz Zarządu STN GUMed
Agata Pieńkowska, kierunek lekarski V rok – Członek Zarządu STN GUMed oraz Skarbnik STN GUMed
Zuzanna Brunka, kierunek lekarski V rok – Członek Zarządu STN GUMed
Karol Steckiewicz, kierunek lekarski V rok – Członek Zarządu STN GUMed


Board of the Student Scientific Society of the MUG:

Mikołaj Młyński, medicine 4th year – Chair of the Board of SSS MUG
Mikołaj Wilkanowski, medicine 5th year – Vice-chair of the Board of SSS MUG
Adrian Perdyan, medicine 5th year – Vice-chair of the Board of SSS MUG
Małgorzata Styczewska, medicine 4th year – Secretary of the Board of SSS MUG
Agata Pieńkowska, medicine 5th year – Member of the Board of SSS MUG & Treasurer of SSS MUG
Zuzanna Brunka, medicine 5th year – Member of the Board of SSS MUG
Karol Steckiewicz, medicine 5th year – Member of the Board of SSS MUG