Zarząd STN GUMed / Board of the SSS MUG

StartZarząd STN GUMed / Board of...
Rozwiń

4 czerwca 2018 roku odbyło się pierwsze od dwóch lat spotkanie Towarzystwa oraz Obrady Walnego Zgromadzenia.

Podczas spotkania, Walne Zgromadzenie wybrało Zarząd STN GUMed na Rok Akademicki 18/19 w następującym składzie:

Szymon Zdanowski – przewodniczący
Rafał Suchodolski – wiceprzewodniczący
Damian Palus – wiceprzewodniczący
Zuzanna Jagusiak – członek zarządu, sekretarz STN
Martyna Gołębiewska – członek zarządu
Konrad Gądek – członek zarządu.

Skarbnikiem STN GUMed na lata 2018-2019 została Agnieszka Sobstel

Zdjęcia: Wiktoria Szram Photographs


Board of the Student Scientific Society of the MUG:

Szymon Zdanowski– Chair
Rafał Suchodolski – Vicechair
Damian Palus – Vicechair
Zuzanna Jagusiak – Secretary of the SSS
Martyna Gołębiewska – Member of the Board
Konrad Gądek – Member of the Board

Treasurer: Agnieszka Sobstel

Photos: Wiktoria Szram PhotographsBoard of the Student Scientific Society of MUG - left to right: M.G., R.S, S.Z., D.P., Z.J., A.S.
Board of the Student Scientific Society of MUG - left to right: M.G., R.S, S.Z., D.P., Z.J., A.S.