Działalność Studenckiego Towarzystwa Naukowego

StartZakres działalnościDziałalność Studenckiego To...
Rozwiń

W zakresie działalności STN GUMed znajduje się:
  • zrzeszanie Studenckich Kół Naukowych obecnych na Uczelni
  • reprezentowanie SKNów przed Władzami GUMed
  • organizacja Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej – ISSC
  • informowanie o aktualnych konferencjach, wydarzeniach naukowych, zjazdach, sympozjach
  • informowanie o możliwości finansowania studenckich badań naukowych jak również wyjazdów na konferencje i działalności organizacyjne