I Sesja Naukowa STN GUMed

StartAktualności I Sesja Naukowa STN GUMed

I Sesja Naukowa STN GUMed

24.09.2018

I Sesja Naukowa Studenckiego Towarzystwa Naukowego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się 21 września. Podczas niej kilkunastu studentów GUMed miało okazję zaprezentować swoje dotychczasowe prace naukowe

W spotkaniu wzięło udział ponad 40 uczestników biernych. Sesję rozpoczął wykład przewodniczącego komisji konkursowej prof. Michała Woźniaka, kierownika Katedry i Zakładu Chemii Medycznej pt. „Jedno i dwuelektronowe reakcje w układach biologicznych”. W komisji zasiedli również dr hab. Ninela Irga-Jaworska z Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii oraz dr Jacek Rutkowski z Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii.

W sesji polskojęzycznej wyróżnieni zostali: Ewa Sokołowska, studentka I r. kierunku lekarskiego za pracę „Trudności diagnostyki różnicowej limfohistiocytozy hemofagocytarnej – opis przypadku” oraz Rafał Suchodolski, student IV r. kierunku lekarskiego za „Leczenie farmakologiczne krwioplucia u pacjenta z metastatycznym guzem płuca o nieokreślonym charakterze i utrwalonym migotaniem przedsionków”.

W sesji anglojęzycznej wyróżnienia przyznano: Karolowi Steckiewiczowi, studentowi IV r. kierunku lekarskiego za prezentację „Anti-cancer potential of gold nanoparticles is shape dependent. Evaluation of the safety of use in in vitro model” oraz Konradowi Gądkowi, studentowi V r. kierunku lekarskiego za „Treatment of intensive dyspnea and anxiety in patient with metastatic breast cancer with the “limfangitis carcinomatosa” syndrome”.

Nagrody dla najlepszych prelegentów ufundowało wydawnictwo Edra Urban&Partner. W czasie przerwy uczestnicy wysłuchali wykładu „EBM review of Prayer and Healing” dr. Jaya Parka, specjalisty medycyny naukowej ze Stanów Zjednoczonych. Wydarzenie objęte było patronatem Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.