Reaktywacja działalności STN GUMed - Nowy Zarząd

StartAktualności Reaktywacja działalności ST...

Reaktywacja działalności STN GUMed - Nowy Zarząd

17.06.2018

Studenckie Towarzystwo Naukowe GUMed wznawia działalność po ponad dwuletniej przerwie.

4 czerwca 2018 roku odbyło się pierwsze od dwóch lat spotkanie Towarzystwa oraz Obrady Walnego Zgromadzenia.

Podczas spotkania zostały zaprezentowane długo- i krótkoterminowe plany działalności Towarzystwo. Ponadto, zarejestrowało się 47 członków oraz został wybrany zarząd w następującym składzie:

Szymon Zdanowski – przewodniczący
Rafał Suchodolski – wiceprzewodniczący
Damian Palus – wiceprzewodniczący
Zuzanna Jagusiak – członek zarządu, sekretarz STN
Martyna Gołębiewska – członek zarządu
Konrad Gądek – członek zarządu.

Ponadto, swoją obecnością zaszczycili nas Szanowny Pan Prorektor ds. Studenckich Dr hab.n. med. Tomasz Smiatacz oraz Kurator STN – Szanowny Pan Profesor Dr hab. n. med. Michał Woźniak.

Osoby zainteresowane działalnością w STN, które nie były obecne na spotkaniu – zachęcamy do kontaktu mailowego: stn@gumed.edu.pl

Board of the Student Scientific Society of MUG - left to right: M.G., R.S, S.Z., D.P., Z.J., A.S.
Board of the Student Scientific Society of MUG - left to right: M.G., R.S, S.Z., D.P., Z.J., A.S.


Zdjęcia: Wiktoria Szram Photographs