Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku | Lublin, 15 kwie...

StartAktualności Wymiary Chorób Cywilizacyjn...

Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku | Lublin, 15 kwietnia 2016 r.

25.02.2016

choroby cywilizacyjne
choroby cywilizacyjne
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku ma na celu integrację środowiska naukowego oraz stworzenie forum do dyskusji dla osób reprezentujących różne dziedziny nauki, takie jak: medycyna i nauki o zdrowiu, psychologia, ekonomia oraz prawo. Biorąc pod uwagę, iż choroby cywilizacyjne i społeczne wywierają piętno na każdej ze sfer życia ludzi naszym celem jest stworzenie panelu dyskusyjnego mającego na celu wymianę wiedzy, czego efektem mogłaby być wspólna walka z chorobami cywilizacyjnymi i społecznymi.

Jednym z gości honorowym będzie Dr Anna Siudem, która wygłosi prelekcję pt. „Zmiany cywilizacyjne jako źródło stresu współczesnego człowieka”. Wkrótce przedstawimy kolejnych prelegentów wydarzenia.

W celu dokonania rejestracji uczestnictwa w Konferencji prosimy rejestrować się tutaj do dnia 21 marca 2016. Liczba miejsc ograniczona.

Istnieje możliwość prezentacji swoich prac naukowych w formie:
- Prezentacji ustnej,
- Posteru,
- Rozdziału w monografii naukowej (4 pkt wg MNiSW)

http://www.chorobyxxi.pl/