Interdyscyplinarna Konferencja Chirurgi Głowy i Szyi "Heads up!" | Warsz...

StartAktualności Interdyscyplinarna Konferen...

Interdyscyplinarna Konferencja Chirurgi Głowy i Szyi "Heads up!" | Warszawa, 12-13 marca 2016 r.

15.02.2016

Konferencja “Heads up!” jest ogólnopolskim zjazdem studentów, doktorantów i lekarzy, których zainteresowania naukowo – badawcze skupione są wokół szeroko pojętej diagnostyki i terapii patologii głowy i szyi. Celem “Heads up!” jest podkreślenie roli współpracy interdyscyplinarnej na gruncie laryngolog – okulista – neurochirurg- chirurg szczękowo – twarzowy. Konferencja organizowana jest z inicjatywy następujących sekcji STN Warszawskiego Uniwesytetu Medycznego:

· SKN Otolaryngologii przy Klinice Otolaryngologii WUM · SKN Okulistyczne przy Katedrze i Klinice Okulistyki II WL WUM · SKN Klinika Neurochirurgii Szpital Bielański · SKN przy Katedrze i Klinice Neurochirurgii WUM · SKN Chirurgii Szczękowo-Twarzowej “Lefort”

Konferencja podzielona jest na 5 sekcji tematycznych
1. Laryngologia
2. Chirurgia szczękowo – twarzowa
3. Okulistyka
4. Neurochirurgia
5. Case Reports

Podczas konferencji prezentowane będą prace oryginalne, kazuistyczne oraz opisy przypadków klinicznych.

Czas i miejsce konferencji:
Aula Katedry i Zakładu Patomorfologii WUM, ul. Pawińskiego 7, 02-106 Warszawa 12-13 marca 2015r.

Formularz zgłoszeniowy

Heads up!
Heads up!